Inotex Grupp käivitas uuringud Ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate, ökonoomse elukorralduse ja ökoloogilise elustiili kompetentsikeskuse loomiseks

Inotex Grupp on käivitanud uuringud Ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate, ökonoomse elukorralduse ja ökoloogilise elustiili kompetentsikeskuse loomiseks (Active Democenter of Economic Ecological Technologies and Lifestyle)

Euroopa struktuurifondidest Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuse kaudu rahastatava innovatsiooni osaku toel teostab ekspertuuringu 15.septembriks 2009 Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut. Loodav raport käsitleb:

1. Planeeritava ökokeskuse territooriumi võimalike keskkonnakaitseliste piirangute jaökoloogiliste tingimuste väljaselgitamist;

2. Nõuandeid Ökokeskuse kui piirkonna tõmbekeskuse ja kohaliku kogukonna jaoks olulise sotsiaalse mõjuga ökoloogilist mõtteviisi ja ökonoomset eluviisi propageeriva, keskuse põhikontseptsiooni lähtealuste väljatöötamiseks;

3. Ülevaadet analoogiliste ökokeskuste toimimispõhimõtetest ja lahendustest teiste riikidekogemuste põhjal.

Loomisel on ökonoomsete ökoloogiliste tehnoloogiate ettevõtete ühendus.

Keskus on kavandatud asutada koostöös Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi, TallinnaTehnika Ülikooli materjaliteaduste instituudi Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskusega.