Valgevene kohalike omavalitsuste nõustamine

Piirideta Praktikute Sihtasutus tellis ja OÜ Inotex Grupp viis läbi loengud Valgevene kohalike omavalitsuste aktivistidele teemal „Kohalike omavalitsuste moderniseerimine: Eesti 1988-2007 aastate näitel“. Venekeelsed loengud peeti 12 Valgevene kohalikus omavalitsuses 2008. aasta märtsis. Lektor oli Monika Pramann Salu. Valgevenepoolne esindaja oli organisatsioonist ADLC, koostööd tehti ka BelARDA-ga. Projekti finantseeris NED (National Endowment of Democracy) USA-st.