Uurimistöö keskendub madal- ja liginullenergiahoone välispiirete niiskustehnilise toimivuse analüüsile puitsõrestikseina näitel

http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2015/08/11/loe-preemeeritud-teadustood-liginullenergiahoone-puitsorestikseina-niiskustoimivusest