Система местных самоуправлений…

Kohalik omavalitsus on elanikele kõige lähemal asuv struktuuriüksus mis reguleerib (nii kodanike kui mittekodanike) igapäeva elu. Raamat kirjeldab Eesti kohalike omavalitsuste tekkelugu 200 aasta tagusest ajast peale. Põhirõhk on Eesti kohalike omavalitsuste arengul aastatel 1998-2008. Detailse ülevaate saab nii arengukava kui eelarve koostamise protsessidest. Räägitud on ka 90-nendate aastate maareformist. Raamat sisaldab näiteid kohaliku omavalitsuse maksudest, põhikirjast ja paljust muust.

Vastavalt põhiseadusele otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Eestis on 227 omavalitsust, neist 33 linna ja 194 valda

Raamat on koostatud Valgevene organisatsioonide ADLC (Assembly of Deputies to Local Councils) ja BelARDA (Valgevene regionaalse arengu assotsiatsioon) tellimusel ning Hollandi Kuningriigi Poola Vabariigis, Varssavis, asuva saatkonna finantseerimisel.

Raamat on vene keeles valgevene keelse eessõnaga.