Sotsiaalkaitse Eestis

USA president Fr. D. Roosevelt on väitnud, et tõelise demokraatia eeltingimuseks on riigialamate majanduslik kindlustatus. Riik asutas mitmeid organisatsioone ja ameteid, kes lõid töökohti töötute armee likvideerimiseks. Eesmärgiks seati esialgu mitte heaolu, vaid töö leidmine kõigile. Ajalugu on näidanud, et Roosevelt talitas õigesti. Aga mida teeme meie? “Käesoleval ajal puudub Eestis ettevaatav vaesuse vähendamise strateegia,” on öelnud Monika Salu teoses “Sotsiaalkaitse Eestis” (2001).

„Sotsiaalkaitse Eestis“ on ilmunud akadeemik Mihail Bronštein’i ja professor Raoul Üksvärava juhendamisel.
“Sotsiaalkaitse Eestis“, 228 lehekülge, tavaformaat, pehme köide, autor Monika Salu, väljaandja EBS Print 2001.